یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک

بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

شست ، سایت رسمی درج آگهی

روز پزشک مبارک